همکاری با ما

شرکت مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات آرمان (شرکت فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات ایران) در راستای تکمیل و توسعه تیم خود از متخصصان حوزه های فناوری اطلاعات دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را (با ذکر عنوان شغلی مدنظر، در subject Email) به آدرس زیر ارسال نمایند تا توسط همکاران شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

cv@armanitmd.com

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙