مدیریت اطلاعات مشتریان

در سیستم بانکداری، داده Core Banking از اهمیت ویژه ای برخوردار است

سامانه رتبه بندی

در سیستم بانکداری، داده های مشتری در معماری جامع Core Banking از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معرفی پروژهای شرکت آرمان

پروژه بانکداری باز بانک توسعه صادرات ایران نسبت به هماهنگی کامل تیم ‌های فنی و ستادی. پروژه بانکداری باز بانک توسعه صادرات ایران نسبت به هماهنگی کامل تیم ‌های فنی و ستادی.پروژه بانکداری باز بانک توسعه صادرات ایران نسبت به هماهنگی کامل تیم ‌های فنی و ستادی. پروژه بانکداری باز بانک توسعه صادرات ایران نسبت به هماهنگی کامل تیم ‌های فنی و ستادی. پروژه بانکداری باز بانک توسعه صادرات ایران نسبت به هماهنگی کامل تیم ‌های فنی و ستادی.

بانکداری باز

تحقق بانکداری نوین و اقتصاد اشتراکی، سرویس های بانک بر روی میز کار خودتان

انبار داده و هوش تجاری

یاری توانمند در هوشمندسازی کسب و کار بانک توسعه صادرات ایران

سامانه نظارت غیر حضوری

تکنولوژی نوین درخدمت ایجاد یک ابزار هوشمند برای رصد فعالیت‎های بانکی و مالی

ساماندهی قراردادها

یکپارچگی در فرآیند ثبت اطلاعات قراردادها و مدیدیت داده‎های آن‎ها

سامانه مدیریت امور حقوقی

مکانیزه کردن فرآیند اقدامات حقوقی در پرونده های تسهیلاتی بانک

سامانه CBRM

تسهیل گر دریافت تسهیلات، دقیق، آسان، آنلاین

سامانه تسویه وصول مطالبات

تعامل کارا و سازنده بین ارکان اعتباری بانک درجهت محافظت از دارایی های بانک

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙