خدمات تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی متخصص و مسلط به دانش تخصصی بانک با گروه های شغلی و محورهای خدمات بانک توسعه صادرات ایران

خدمات مرکز عملیات

پیاده سازی مراکز عملیات مزایای بسیاری برای سازمان ها دربرداشته که از مهمترین آن ها می توان به کاهش زمان کشف حوادث و پاسخگویی به آن ها یاد کرد

خدمات مشاوره در خصوص تحول دیجیتال

بانک توسعه صادرات ایران با هدف حفظ مشتریان فعلی، جذب مشتریان جدید و ورود به بازارهای جدید، و الزام وزارت اقتصاد، اقدام به تدوین سند نقشه‌راه تحول دیجیتالی با تمرکز بر توسعه بانکداری باز نموده است

خدمات حوزه امنیت

به منظور حفاظت موثر از عملیات جاری و افزایش ميزان اثر بخشی کنترل‌های امنیتی موجود و مهمتر از همه نگهداری مستمر از وضعیت امنیتی شبکه در سطحی قابل قبول ، خدماتی جهت پایش، تحلیل و پاسخگویی به Logهای امنیتی صورت می پذیرد

خدمات پشتیبانی شبکه

در عصر اطلاعات و ارتباطات حفظ و نگهداری از اطلاعات و در عین حال دسترس بودن آن نیازی اولیه و بدیهی است بر این اساس و با توجه به گرایش سازمانها ، ارگانها و شرکتها به ارائه خدمات الکترونیکی ، نیاز به مراکز داده قابل اطمینان که بر اساس استانداردهای روز و پیش بینی نیاز های آتی طراحی و اجرا شود را امری اجتناب نا پذیر می نماید.

خدمات تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه (R&D) تاثير مستقيمی بر نوآوری، بهره وری، كيفيت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمانها موثر هستند، دارد

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙