شرکت مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات آرمان(سهامی خاص) در تاریخ 1387/09/11 به عنوان زیرمجموعه‌ای از گروه راهبران اقتصادی آرمان و بانک توسعه صادرات ایران به ثبت رسید. هدف اصلی از تأسیس این شرکت، متمرکز ساختن خدمات مورد نیاز بانک توسعه صادرات ایران -گروه راهبران اقتصادی آرمان و شرکت‌های تابعه‌ی آن در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در عهده‌ی یک سازماندهی واحد بوده است تا از این رهگذر، خدمات تولید، توسعه و پشتیبانی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مجموعه وابسته به بانک  پس از اجرای جامع و پیاده‌سازی یکپارچه، چالاک‌تر و بهینه‌تر صورت پذیرد.

 مدیریت فناوري اطلاعات در بانک توسعه صادرات ایران ، فعالیت­هاي قابل توجهی در خصوص برآوردن نیازهاي کسب و کار بانک در حوزه فناوري اطلاعات داشته است و حاصل آن پیاده سازي و راه اندازي سیستم­هاي مورد نیاز در شعبات بانک و ادارات بانک بوده است، با توجه به افزایش نیازهاي کسب و کار و توسعه بانکداري الکترونیک و لزوم سرعت در پاسخ دهی به نیازهاي مطرح شده و ارتباط با شبکه بین بانک­ها ، سیاست­هاي کلان بانک در خصوص استفاده از سیستم­هاي موجود تدوین گردیده است ، لذا  شرکت مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات آرمان سعی نموده است تا با شناخت و احاطه بر فرآیندها و رویه ها ی مذکور خصوصا در حوزه هایی که بانک توسعه صادرات ایران بصورت تخصصی به آن می پردازد، در استقرار و بکارگیري سامانه های عملیاتی بانک اقدام نماید.

هم اینک شرکت از سوی شورای­عالی انفورماتیک احراز صلاحیت شده و دارای رتبه ممتاز در سه حوزه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح­های انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات پشتیبانی (سخت­افزار و شبکه) و نیز تولید و پشتیبانی نرم­افزارهای به سفارش مشتری است.